NHỮNG NGƯỜI Ở SẢNH DANH VỌNG NBA 2021
KU THỂ THAO

NHỮNG NGƯỜI Ở SẢNH DANH VỌNG NBA 2021

NHỮNG NGƯỜI Ở SẢNH DANH VỌNG NBA 2021 Tuần lễ của Đại sảnh Danh Vọng NBA là một sự kiện khá thú vị trong năm nay. Người xem không chỉ được chứng kiến một lớp người chơi bước vào Đại sảnh Danh vọng.  Vì đại dịch COVID-19, lễ tổ chức Đại sảnh Danh vọng năm…